Klubbens tidning Bulletinen utkommer
    med 4 nummer per år.

 
    F.d. medlemmar i Club Pilote kan                 prenumerera på Bulletinen.

    Prenumerationsbeställningar och bidrag
    till Bulletinen skickas till "Bullens"
    redaktör Renée Gullman.


    Gamla nummer av Bulletinen från
    årgång 2005 och framåt kan du läsa här

 Maila mig

 
 
Utgivning/manusstopp för Bulletinen 2018
            Utgivning
Nr.1    under vecka 9
Nr.2    under vecka 20
Nr.3    under vecka 32
Nr.4    under vecka 47
Manusstopp
9 februari
22 april
15 juli 
28 oktober